Un tast de vins al celler de Can Virgili Sabaté

Invocar Bacus pot ser perillós. Eurípides ens ho advertia sense renunciar a transmetre’ns la fascinació que inevitablement inspira la seva transgressió sacralitzada. Tanmateix, el déu de múltiples i inexplicats noms (Dionís, Bacus, Líber) també és l’inventor del vi, origen i motor del trencament polític, i, com a conseqüència, un déu camperol que mena la seva anàrquica escorta fora de la ciutat. És justament aquest aspecte, molt escaient a la idealitzada refundació de Roma, el que tracta Virgili en la invocació proemial del llibre II de les seves Geòrgiques, llibre no només obert sinó també tancat amb una invocació a aquest esmunyedís déu que gens paradoxalment forma part de la nostra civilització.

Sota l’estètica d’una obra didàctica, Virgili va desenvolupar en la segona de les seves tres obres canòniques una descripció de les tasques agrícoles, una emulació llatina dels ineludibles Treballs i Dies d’Hesíode. Sembla que aquesta obra va ser un encàrrec de Mecenes en el progressiu foment de les arts que havien de legitimar els valors suposadament tradicionals que el règim d’August havia imposat després de proclamar-se princeps. I és que la història de Roma, minuciosament revisada pel segon Cèsar, és la història de la seva agricultura, com bé mostra l’exemplar història de Cincinat, del qual conta la llegenda que va ser trobat llaurant quan el van anar a cercar per normar-lo dictador i que, en acabat, hi va tornar sense desitjar més poder; o com també ho va evidenciar, surant en el riu, el cadàver de Tiberi Semproni Grac, promotor d’una necessària reforma agrària («contra una injustícia i una rapacitat tan grosses mai es va redactar una llei més benigna i més suau», ens en diu Plutarc).

Les Geòrgiques van assolir una popularitat transversal des de la seva difusió inicial i van consagrar Virgili com a poeta àulic fins i tot abans del poema èpic que el faria realment immortal. Fa tot just un any, només per mostra, va ser notícia la troballa de dos versos escrits en una àmfora d’oli del s. II-III.1 I encara ara són ben presents, sovint sense que en siguem conscient, algunes dites que originalment eren versos extrets d’aquest llarg poema. Qui en llegir «que com més alt és un arbre més endintre la terra | es clava» (Geòrgiques II 290-291) gairebé no salmeja la Balanguera de Joan Alcover i Amadeu Vives? Malauradament, però, les Geòrgiques no han estat gaire difoses en català. Fins on jo sé, només l’han traslladada a la nostra llengua l’infatigable Llorenç Riber en vers el 1917 (com també va fer amb la resta d’obres de Virgili)2 i el 1963 Miquel Dolç en prosa per a la Bernat Metge, on també es publicaren les seves traduccions en prosa de les Bucòliques (1956), l’Eneida (1972-1978)3 i fins i tot la problemàtica Apèndix virgiliana (1982). Per açò mateix, la recent traducció del llibre II de les Geòrgiques a cura de Pau Sabaté a l’editorial Vibop no pot ser més ben rebuda. A més de la relativa novetat d’aquesta publicació, cal destacar-ne que sigui una traducció atractiva i tota una resignifació editorial que garanteixen la vigència de l’obra més enllà del patrimoni literari.

Desconec si ha estat un encàrrec al traductor de clàssics més solvent d’aquesta generació o una proposta de publicació per iniciativa pròpia (no es diu enlloc), però tant se val. És tot un luxe que la col·lecció «Envinats», la mateixa que ens ha ofert llibres tan deliciosos com Les arts xineses de l’ebrietat de Manel Ollé (2022), continuï la difusió de la literatura que envolta el món del vi. El classicista més purista no pot lamentar que no ens n’oferesquin l’obra sencera, sinó només el llibre segon, el dedicat als treballs dels arbres i, sobretot, a les parres. Justament, per aquesta preponderància de les vinyes com a element central del llibre, Virgili invoca Bacus, com l’èpica ho havia fet a les muses o Safo, bo i enfrontant-se explícitament a l’estètica bel·licista que tenia segrestada l’alta literatura del seu temps, a «la immortal Afrodita de multicolor setial» (Fr. 1, v. 1). Per mor dels objectius editorials, la publicació aïllada d’aquest llibre segon està més que justificada: fa lluir i renova el valor d’una obra més citada que llegida (com sovint es diu dels clàssics) i la lliga a una de les activitats agrícoles amb més perspectives de creixement econòmic i social del nostre país. Al cap i a la fi, el vi era una indústria important a Roma, perquè era central en la vida social i cultural (s’hi inclou la gastronomia), present en tots els àmbits. Com a bevedors de vi que encara som, orgullosos supervivents (gairebé del tot) de la vuitcentista fil·loxera, les referències al vi d’Alceu, de Virgili i d’Horaci ens són ben properes, com també l’humor del Satiricó de Petroni, en què un opulent Trimalció diu, en servir-lo, que «el vi té una vida més llarga que un míser humà». 4

En la seva versió, Pau Sabaté ens ofereix el tast central en l’obra (equiparable només a l’apicultura del llibre IV), uns versos consagrats a Dionís que comencen amb la veu poètica presentada amb els peus descalços i la túnica arromangada, convidant al déu a acompanyar-lo en la rebregada: «Vine, Pare dels Cups, vine aquí, arrenca’t les botes | i amara’t amb mi de most nou les cames descalces i nues» (v. 7-8). Tanmateix, no ens podem deixar enganar pel poeta que Sabaté ha sabut mantenir en un impecable i llegívol hexàmetre català. Virgili no és un pagès, com tots els prohoms romans (i qualque autor català amb beca al cap) malden per fer veure: la seva obra es fonamenta més en la tradició literària i tècnica que en l’experiència personal. Justament per açò mateix, Virgili ens pot descriure tota casta de terrenys que s’escauen als diferents arbres, les diferents castes de ceps i, en conseqüència, els preuats vins que produeixen. L’obra és un finíssim artefacte literari, en què la disfressa d’instruccions (sovint massa generals per ser ignorades per ningú que s’hi dedicàs de ver) forma part de l’exaltació d’una vida campestre lloada seriosament: «Oh massa afortunats, si del seu propi bé s’adonessin, | els camperols» (v. 458-459).  I és que encara havia de venir el sorneguer Horaci a donar-hi un bany de realitat amb seu malinterpretat Epode II. No debades, la tradició literària brolla arreu de les Geòrgiques i hom pot trobar-hi referències a altres obres didàctiques també escrites en vers èpic com són els Fenòmens d’Arat de Solos o el De rerum natura de l’epicuri Lucreci (obra que ineludiblement ha de tenir una nova traducció per a la nostra generació): «És benaurat qui ha pogut conèixer el perquè de les coses | i aquell que totes les pors i que el destí inexorable | i el brogit de l’avar Arqueront s’ha posat sota els peus i domina» (v. 490-493). És envejable des de la nostra perspectiva de cultura constantment truncada la tradició conscientment continuada de la literatura que fomenten les grans literatures universals.

Tanmateix, el lector no ha de menester saber gaire de literatura llatina per poder gaudir d’aquest poema. És l’efecte d’aquest gènere, el didàctic, que Virgili es va fer seu. Hom pot gaudir profundament de l’obra i de les imatges que ofereix sense ni tan sols haver de saber d’antigues institucions (en el sentit antropològic) de la civilització romana. Al cap i a la fi, Bacus viu al marge de la ciutat, en un ambient elemental que compartim tots els humans que sabem un poc del camp. Ara bé, si qualque lector assedegat de dades vol aprofundir-hi, la introducció de Pau Sabaté (p. 7-20) situa planament el llibre en el seu context amb una mesura envejable: les dades són al servei de la comprensió del text que el lector té a les mans i l’erudició en cap moment desllueix l’objectiu de destacar l’obra sense que es deixi de dir res de rellevant. Encara més, pels detalls referits a la geografia antiga (constants en la literatura d’aquestes segles), a les implicacions d’alguns elements que avui són desconeguts o, fins i tot, al mateix ús enigmàtic d’alguns arbres, els versos venen acompanyats de quaranta-quatre notes (nombre gens excessiu) realment sucoses. De vegades, fins i tot contenen una reflexió que va més enllà de la literatura, sense perdre la relació amb el text. Posem-ne un cas: en parlar de l’empelt d’una prunera i un corneller, se’ns indica que  «Tot i que se’n feia melmelada, no s’acaba de veure quin avantatge tindria empeltar-lo en una prunera si no és com a tour de force de les possibilitats de l’empelt» (p. 45). Aquesta habilitat amb els arbres, ja se sap, és tan complex que encara ara els pagesos en bravegen bo i amagant, gelosos, llur art.

Són dues les dificultats conscients que aquesta traducció ha hagut de resoldre. La primera és identificar les diferents variants de cada espècie, de vegades sense que hagin arribat als nostres dies. Així ho explicita, encertadament, el traductor en dues notes: «Les varietats d’oliva són molt difícils d’identificar, si és que tenen equivalent modern» (p. 45) i «com en el cas de les olives, les varietats del raïm són difícils d’identificar» (p. 46). Tanmateix, davant certs dubtes, es deixa un nom adaptat de l’original que no desentona gens amb el to del poema i així hi trobam, per exemple, les olives «òrcades» (v. 86).

La segona dificultat, que no ho és per a aquest traductor, s’esdevé en l’adaptació de l’hexàmetre en català. No s’explicita enlloc del llibre quin metre s’ha emprat per versar-hi l’original ni se’n justifica la tria. No haurien estat sobreres unes ratlles pel públic general a què va dirigida la col·lecció. Aprofitant el tornall, també s’hi podria haver indicat quina edició del text llatí se segueix en aquesta traducció (tal volta sigui la consagrada de Roger A.B. Mynors o qualque derivat) i així tenir contents els filòlegs perepunyetes que també som part del públic. Tampoc es diu –i trob que és feina meva destacar-ho– que el traductor ha aconseguit encabir els cinc-cents quaranta-dos hexàmetres originals en el mateix nombre de versos catalans.

Malgrat la discreció de l’artesà, el lector hi trobarà la particular i benrebuda adaptació de Sabaté, en què els hexàmetres dactílics originals se subordinen a una cadència més catalana, sense que per mor d’açò esdevinguin versos patrimonials: devora d’uns pocs hexàmetres que semblen el calc accentual d’un holodàctil («Ara parlem dels diversos terrers: quina força s’hi troba» v. 177) hi conviuen moltes altres solucions ja assajades en la versió de la Ilíada que li va ser encarregada per a la col·lecció «Bernat Metge Universal» (2019). De fet, s’hi pot aplicar ben bé el que el mateix traductor diu en aquesta obra esmentada (p. 25-25; hi intercal exemples, però, de les Geòrgiques): «El vers d’aquesta traducció és l’hexàmetre català. Consta, per tant, de sis accents que, segons com es distribueixen, formen versos bimembres [“Aquí el cavall guerrer ∥ galopa envanit per la plana” (v. 145)] o trimembres [“Perquè sovint ∥ a uns pastors imprudents ∥ el foc se’ls escapa” (v. 303)]. El ritme d’aquests versos fluctua lliurement entre el binari i el ternari, amb preferència per aquest últim, que és pràcticament obligatori entre els dos últims accents. […] Fins arquí, el vers d’aquesta traducció no difereix de l’hexàmetre fixat i consagrat per Carles Riba. Ara bé, se n’aparta en dos procediments […]». Els particularismes que hi explica (i que no reproduiré) garanteixen que el text d’aquest hàbil menestral simplement funcioni i el lector pugui seguir com llisca suaument sense arribar a la monotonia. La mida del text, no gaire llarg, també ho afavoreix i hom hi pot passar una bona estona amb aquest lleuger llibret: la mateixa que hi passaria amb dues copes de vi, com en un celler, enmig de tota casta de varietats.

És gust que Bivop ens oferesqui un producte d’aquesta qualitat en una copa tan finament cisellada. Qui signa aquestes ratlles ha gaudit sincerament d’un text (d’açò es tracta) massa sovint abocat directament d’una gelera acadèmica sota zero o, encara pitjor, exposat a una imprudent solellada. Salut!

  1. Vegeu González Tobar, I., Soler i Nicolau, A., i Berni Millet, P. (2023). Las Geórgicas de Virgilio in figlinis: a propósito de un grafito ante cocturam sobre un ánfora olearia bética. Journal of Roman Archaeology, 36(1), 1–22. doi:10.1017/S1047759423000156
  2. Els IV llibres de les geòrgiques de Publi Virgili Maró (Institut de la Llengua Catalana, 1917). També va traduir en vers l’Eneida (Editorial Catalana, 1917) i Les Bucòliques (Publicacions del Consell de Pedagogia, 1918).
  3. Miquel Dolç, tanmateix, també va fer una traducció hexamètrica de l’Eneida (explícitament deutora del mestratge de Riba), que va ser publicada a l’Editorial Alpha el 1958. Com en el cas de l’Eneida de Riber, aquesta traducció inexcusablement no figura a dia d’avui en la base de dades (marcadament principatinocèntrica) de «Traduccions catalanes dels clàssics» de l’Aula Carles Riba. Vegeu: http://www.ub.edu/acr/traduccions-catalanes-dels-classics/ Una altra errada important d’aquest catàleg que afecta aquí és l’atribució a Víctor Compta d’una traducció de les Geòrgiques de Virgili, quan en realitat es correspon a la traducció Les Géorgiques de Claude Simon (Edicions 62, 1989). Tot i que les novetats últimament són constants, incloure-hi noms com el de Pau Sabaté ja és imperiós.
  4. En prenc, evidentment, la traducció de Sebastià Giralt (Adesiara, 2022, p. 117).

(Ciutadella de Menorca, 1990). Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Salamanca i doctor per la de Barcelona. Com gairebé tota persona lletraferida de la seva generació, és professor a secundària, concretament de llatí i grec. Després d’haver passat precàriament per diferents universitats i projectes de recerca, roman a Menorca sense romanticismes neoruralistes. S’ha dedicat a les llengües minoritzades de l’avior, un poc a la literatura setcentista (en sentit ample) i a escriure quatre versos. La resta, demaneu-ho als seus escrits.