Des del recer subterrani

En el moment que Guim Valls, al principi del pròleg al seu pedaç d’antologia dels poemes de joan josep camacho grau, comença a fer cabrioles captatiobenevolentesques al voltant de la idea de canonització, és probable que el lector es capfiqui i faci un glop preventiu de saliva. El volum A recer de les gosses hipodèrmiques, en què Valls s’encarrega d’un tram, «Viaducte», centrat en els llibres publicats (el segon tram, «Cara B», que selecciona entre els reculls inèdits de camacho grau, és cosa de Rafael Cruz), no seria segons l’autor de Pitó un intent de «momificar» l’autor ni de beatificar-lo («col·locar-li un altaret sota els peus»). El giravolt és conegut, i d’aquí la malfiança del lector: no es tracta de canonitzar, però l’antologia ja està feta. Una mica com passa amb les armes de foc, aquesta serveix per al que serveix: podrà servir per armar una lectura, per buscar-hi les «constel·lacions» o «carreteres secundàries» que insinua Valls, però de moment el traçat d’aquestes és merament tàcit, implícit, dipositat en mans del lector; aquest, per ara, sols té a les mans una operació canonitzadora que el que afirma sobre la poesia de camacho grau n’és bàsicament la importància, l’entitat «del tot pròpia i reconeixible», abans de presentar-ne una mostra significativa perquè hi posem el peuet i en comprovem la temperatura, abans de decidir si ens hi remullem.

El lector pot seguir espantant-se quan Valls assenyala les filiacions de camacho grau: la poesia visionària de William Blake, els beats, el rock, la ciència-ficció i la fantasia. Totes són una mica la mateixa: una tradició anglosaxona de literatura contracultural. Tot sembla anunciar una altra d’aquestes operacions de construcció del valor literari que desembarquen decretant el noucentisme de tot plegat i anunciant l’apocalipsi messiànica, lo dissabte definitiu que ha de fer davallar el regne dels cels, per acabar generalment fent una volta més a la sénia retòrica de sempre. Potser tot plegat no millorarà en descobrir que una d’aquelles carreteres secundàries que hom detecta en llegir el conjunt de l’obra camachograuenca és la pròpia poesia, i això en un doble caire: l’exposició d’una poètica explícita pròpia, i una visió sarcàstica sobre el mundillo que podem resseguir des de «Del poetam» fins a «Emblema partit» i que va recuperant els termes (amiguisme, llagoteria…) ja habituals en aquests envits. A «No poema» (un poema d’Orfeus de tercera que en aquesta edició ha perdut el guionet) el rebuig a la institució literària es lliga amb la recerca d’una paraula

de veres
sincera
real
antiliterària
i per aquest motiu
m’hauria d’obrir el pit
i treure’m el cor
perquè hi veiéssiu
el que hi duc gravat a foc
la paraula
paraula

Aquesta sinceritat hi és, sobretot, com a aspiració última. Però potser el gran exemple de poema metapoètic és «Imitació de la cendra» (El tòrax de la bèstia), que estrafà el títol de Bartomeu Rosselló-Pòrcel per descriure la pròpia posició. El poeta, aquí, és un fingidor pessoà que volta de nits, imitant «les veus fecundes i les ments transcrites» en el seu primer llibre, Perversus esparsus; un poeta rebutjat pels entesos en el «joc | bastard del mot adúlter», sobre una oposició entre els bufons i els clowns i «la cort de marfil dels porcs poètics». Però, malgrat la distància respecte al foc de Rosselló-Pòrcel i de «No poema», el foc hi és, a l’últim vers del poema:

El preu del foc el marca qui s’immola.

Hi ha una tensió, en aquesta poesia, entre una poètica de base romàntica, expressiva i transgressora, basada en l’autenticitat, i la consciència d’escriure després de Gombrowicz (o, en general, de totes les barbaritats de mitjan segle xx; la memòria històrica és una altra d’aquelles carreteres secundàries), després de la consciència que la poesia versificada és un món fictici i falsificat. I potser això explica la forma: «Imitació de la cendra» és una mena de sonet irregular, que comença amb cinc versos en lloc de quatre i acaba amb un últim tercet que es divideix en un grup de dos i aquest epifonema final que citàvem. La forma clàssica hi és com un record, que es convoca alhora que es rebutja, que s’accepta però si molt convé es deixa estar.

Encara més: sobretot als primers reculls, els versos de camacho grau tenen una relació molt particular amb el ritme: alhora que recorden la mètrica clàssica i s’hi apropen, la bandegen i se n’allunyen. Si cal una «paraula paraula», el poeta no pot deixar de ser conscient que ens la fa arribar voltada de ganga retòrica, que sembla acceptar una mica a desgrat, com una mena de peatge malagradós. Ja a Vindrà la llum hi trobem decasíl·labs que, estrictament, només ho són des del punt de vista del recompte sil·làbic, sense cap model accentual establert; és tant com dir que cadascun d’ells té una configuració rítmica pròpia, imprevisible. És una mena de free-jazz, apte i del tot congruent per a finals com:

Soms1 néts de les flors mortes. Soms els fills
dels vòmits punkarres. No serem pares.2

De vegades seran decasíl·labs cesurats amb accent a la cinquena («Fot pànic», Âlbum negrût); molt sovint, seran formes del que en diríem art menor, versos curts i plens de monosíl·labs, com a «Tòtem» mateix:

Só el plagi, só l’enigma,
só l’adagi, só l’estigma,
só el vell, só el nou,
só la pell, só el jou,
só la carcre, só el boig,
só el calze, só el roig.

Hi pot haver, esclar, el record de Jordi Pope (i segurament no és casual que ell i camacho grau comparteixin Guim Valls com a editor i antòleg, respectivament, i Documents Documenta com a casa editorial), però, a través de totes les provatures que es van acumulant a les dues bandes d’A recer de les gosses hipodèrmiques, el que es va configurant és una poètica on el significat és governat pel significant, com si es capgirés la jerarquia habitual. El sentit hi és, però es plega als designis d’una forma externa que sembla superposada, distant. L’efecte és desautomatitzador: a «Nocturn licantròpic», per exemple, s’hi creen xocs accentuals («He vist el coàgul de la nit créixer») o hiatus quasibé impossibles («Era nit tancada, i no ho sabia»), un ritme ple de tensions per descriure les agressions que pateix el protagonista (no sabem si un pòtol o un ionqui) enmig una nit tan agressiva com la del «Perdut en mon jardí» de Carner.

En altres casos, els encavalcaments abruptes dins uns versos, de tan curts, acrobàtics, interrompen constantment el que seria la sintaxi habitual. En els poemes més tardans (Argent_viu, del 2019, a la banda publicada, Psicohidràulica_del_quinze i Pupa, del 2015, a la banda inèdita), els jocs tipogràfics reprodueixen formats informàtics que evidencien la materialitat de la mediació a través de la qual ens arriba el poema, mentre la brevetat epigramàtica recorda el Bauçà d’abans dels ordinadors. És un dispositiu brechtià, que paradoxalment acaba servint per canalitzar aquella autenticitat a què el poeta aspirava des del principi. ¿Seria una poesia que deriva de la forma externa, d’una mena d’emancipació del significant, i que potser podríem oposar a aquella que sembla més lligada, mitjançant mecanismes formals més discrets, a la naturalització del text com a emanació directa d’un contingut objectiu, compartit?

Valls, al principi, també remarca uns nusos temàtics d’aquesta poesia: «d’una banda, l’alienació i el malviure provocats per les relacions asimètriques entre la gent corrent i les estructures de poder; de l’altra, les possibilitats de salvació, de resistència o de simple fugida de l’individu, sigui per mitjà de la consciència, l’art o les substàncies psicotròpiques». Cosa que permet situar el seu recurs a la retòrica contracultural típica, aquell llençar-se de cap al corrent principal volent fer com que no. Recórrer les pàgines del recull A recer de les gosses hipodèrmiques, de joan josep camacho grau, condueix a tornar mentalment a una idea d’underground que, instal·lats en l’època en què tot pareix visible i accessible, potser ja no crèiem viable. Tot i que potser tan sols pot haver-hi underground allà on hi ha prou espai per a tot, fins i tot espai per a un mainstream. És evident, llegint la bibliografia final, que al principi de la carrera de camacho grau hi trobem dos premis, el Martí Dot i l’Agustí Bartra, que van implicar la publicació en dues editorials aparentment més centrals dins el sistema literari català, Viena i Edicions 62.

Però és també evident que, si el poeta vol curar les conseqüències del capitalisme, no podia entrar en el sistema literari de qualsevol manera. La carrera següent, encara resseguint aquella bibliografia, ha prosseguit dins llocs en principi més recòndits, com Emboscall Editorial, Roure Edicions, amb Orfeus de tercera apareixent a Labreu Edicions com un cas excepcional. La història que explica aquest camí només es mig insinua (i hom delejaria més explicacions), a A recer de les gosses hipodèrmiques. Ara bé, són centrals Viena i Edicions 62? Ho és Labreu, ho és Documents Documenta? És tan marginal, Emboscall? Són aquestes les posicions respectives, essent tan fàcil passar d’una banda a l’altra, essent tan curta la distància que cal travessar per canviar la vorera, resultant tan minsos els efectes pràctics de fer aquest pas? No serà ser-ne enfora la millor manera d’ocupar el centre? Potser una de les gràcies de recollir els millors poemes de camacho grau d’aquesta manera, de considerar així el conjunt de la seva carrera, és remoure què entenem, en aquest context, per corrent principal i marginal. Què és, en altres paraules, la institució literària ara i aquí.

No és, al capdavall, una de les gràcies d’una operació canonitzadora el fet que ens obliga a repensar el conjunt de la literatura que envolta aquell autor?

  1. Sobre aquest «soms», camacho grau mateix va donar explicacions a Núvol: https://www.nuvol.com/llengua/som-soms-sem-47929
  2. Alguns dels poemes camachograuians que tenen més gràcia (a banda d’una inesperada tendresa), però, són els dedicats a la seua paternitat.

El llibre de les cases: poètica de l’arquitectura

Vaig descobrir El llibre de les cases, d’Andrea Bajani, ara fa dos anys. L’agència literària que en representa els drets l’havia enviat a diverses editorials, entre elles on jo treballava, per provocar-ne la traducció al català. En vaig llegir una mostra de cinquanta pàgines en anglès —el meu italià té coixesa. Recordo el magnetisme des del primer capítol, quedar-me sense alè, la rotunditat del punt de vista. Recordo la urgència de respondre a l’agència que sí, que sí si us plau, l’abans possible: allò aixecaria sarau entre els editors. I en va aixecar i, tot sigui dit, la novel·la va sortir guanyant.

El llibre de les cases és una obra intel·ligent, sòbria i profundament estètica. D’aquestes qualitats se’n deriva la seva elegància i força seductora. És sens dubte una novel·la arriscada en tant que fa una sèrie de tries que l’allunyen de provocar un efecte immediat −fogós, d’artilleria− en el lector. Aquestes tries les fa des d’una escriptura que llisca entre la racionalitat, l’abstracció i la contenció. Una escriptura freda, podríem retreure-li. Però parlem-ne.

La novel·la narra la història d’un home des de l’òptica dels espais que habita al llarg de la seva vida. Així, cada capítol adreça la narració des d’un indret concret, una «casa» que aixopluga una part de la vida d’aquest home. A vegades ens trobem en llocs físics, assenyalables en un mapa −casa del subsol, casa al peu de la muntanya, casa vermella amb rodes−, i d’altres en espais abstractes o metafòrics, circumstàncies sota les quals proliferen fets o interaccions importants per al protagonista −casa de l’amistat, casa dels records desterrats, casa de les paraules, casa del persempre.

Un últim apunt explicatiu: no sabem el nom de qui es narra la història; de fet, no el sabrem de cap dels figurants que hi apareixerà. Així com les cases, els anomenarem per la seva relació amb el protagonista: Mare, Pare, Dona, Germana, Poeta. A ell li direm Jo.

El focus que il·lumina un relat mai no és innocent; n’enlluerna unes parts i en manté d’altres en la tenebra. A El llibre de les cases es concentra en el concepte «habitar» i, esclar, el de «casa». Solem pensar l’acte d’habitar en una sola direcció: de l’individu a l’espai. Les persones omplim l’espai. Les persones fixem, delimitem, transformem, fem ús de l’espai. El posseïm i hi assignem noms i funcions, oficina–feina, parc–lleure, gimnàs–exercici. Amb la casa, però, travem un vincle especial: hi arrelem, ens hi acomodem. Volem més que posseir-la: volem pertànyer-hi. Al final, la convertim en una extensió de nosaltres, una expressió de Jo. La casa ens explica i ens defineix; la casa materialitza Jo. El relat de Bajani arrenca just aquí: habitar és necessàriament un acte recíproc. Jo habita la casa, Jo pertany a la casa, per tant, la casa habita Jo. (I ens quedem a un saltet de La casa de Asterión de Borges o de Piranesi de Susanna Clarke, en què la casa és tot, és el Món).

Així, les cases del títol són els espais que viuen en Jo i que l’expliquen en les seves múltiples facetes, fins i tot que donen lloc a, que provoquen aquestes facetes: Jo espòs, Jo escriptor, Jo fill, Jo empleat, Jo amic, Jo amant, etcètera. Sòlides i perdurables, donen entitat a la gent de carn i ossos que, en canvi, es mostren flonjos i volubles, eteris com fantasmes o rastres de si mateixos (aquí el símil amb la part central de Cap al far resulta inevitable).

Però com narren històries, els llocs? Quina veu tenen, quin llenguatge? Com fer de «casa» un narrador, sense personificar-lo, sense que es confongui amb Jo? No era fàcil, la qüestió de la veu, del punt de vista, en aquest llibre. De la dificultat, Bajani en fa una poètica.

Tot està en funció de la distància, per què no repetir-ho un cop més. I és que el narrador d’El llibre de les cases (les cases) se situa a la distància justa del que explica, diguem que s’hi encaixa com un trajo de sastreria, ni massa cenyit, ni massa folgat −ni massa lluny, ni massa a prop−, de manera que fins i tot és difícil de determinar la seva implicació en el que passa (un moviment similar al d’emprar aquest Jo en tercera persona). En l’escletxa breu que separa Jo de la casa hi és tot: la racionalitat i la contenció, però també l’efecte un punt incòmode de voyeurisme, l’obertura en canal del protagonista, la dissecció de la seva intimitat, i esclar, la possibilitat de fer-se’n càrrec.

Perquè és impossible no captar la humanitat i la tendresa d’un text que d’altra banda es desplega precís i sistemàtic, polit, com amb vocació d’arquitecte, admirador d’estructures, superfícies i materials, angles i efectes de llum. Una lectura absorbida no deixarà de trobar instants en què els llocs mostren la seva dimensió compassiva. Com si d’alguna manera insinuessin que allò que un dia o altre tots hem imaginat podria ser veritat: que algú ens observa, fins i tot en la més opaca de les solituds, algú ens mira.

Aquí va ser on el carrer va començar a sentir compassió, a mirar Jo rere la finestra amb resignació, farcint amb disgust el no-res que coneixia.

No cal dir res més, seria retòrica patètica i color. Afegim-hi només que la compassió que Jo sentia que li venia del carrer i li arribava a través del vidre van ser els barrots de la presó.

Però qui en veritat ha de fer aquest salt, del narrador al personatge, qui en veritat està al mig, és el lector. A les seves mans queda bastir el pont que porta de la descripció a la metàfora, de l’observació a la compassió. No cal proposar-s’ho ni insistir: Bajani és un mestre encobert de l’estil. Ho diu tot silenciosament, planta mines, símbols, pistes en cada capítol (recomano tantíssim el trenta-cinc, «La casa del persempre») i, sense que ens n’hàgim adonat, quan tanquem el llibre, hem llegit la història més trista i més bella, recollida entre plànols d’arquitectura.

L’atzar i les ombres, novel·la total. L’atzar i les obres (II)

Quan es va publicar L’àngel de la segona mort, el 1997, havia sentit a parlar molt —i molt bé», de Julià de Jòdar, a uns amics estimats que havien treballat amb ell en els projectes enciclopèdics que, als anys noranta, dirigia a l’editorial RBA. Era un savi —em deien—, amb uns coneixements profunds d’història, de cinema, de literatura, generós amb els joves, que integrava en els projectes d’aquells llibres que (ara costa una mica de fer-se’n al càrrec) eren obres per a un públic familiar, amb les quals es guanyaven molts diners, però que tenien ambició de coneixement, originalitat, personalitat, estil. Aquella novel·la era un llibre en certa manera esperat per mi, tot i que no en coneixia l’autor. Recordo el primer dia que el vaig veure, a la presentació de La ciutat interrompuda, en un acte a la UPF, organitzat pel crític Manel Ollé, que va aplegar, en un còctel explosiu, Félix de Azúa, Eduardo Mendoza, Quim Monzó i Miquel de Palol. Jòdar seia a primera fila d’un amfiteatre d’aula antiga, tot enriolat de veure’ns en aquella situació tan estrambòtica: catalans i castellans que a penes es parlaven entre ells convidats a parlar de Barcelona i la literatura. Mesos després, en un text sobre la novel·la i la immigració, Azúa va fer un comentari de les seves novel·les distant i llepafils. Quan ens vam començar a tractar, poc després, en un cicle de CaixaForum sobre narrativa catalana, em van sorprendre d’ell el pessimisme granític i l’entusiasme a prova de bomba: ho veia tot acabat i es moria de ganes de moure coses, parlar de llibres, engegar revistes, crear opinió, marcar la línia. De seguida ens vam començar a fer i a parlar com dos còmplices literaris, en el meu cas com el germà petit que parla amb el germà gran.

Em vaig sentir molt identificat, de seguida, amb L’àngel de la segona mort. Vaig arribar a pensar si aquell escriptor del qual havia sentit a parlar tant als meus amics, no seria, com jo mateix, del Poblenou de Barcelona. Aquell ambient de fàbriques, immigrants catalanitzats, patis amb nesprers, tías que explicaven històries del poble, el coneixia de casa. També coneixia el rerefons de la història: el noi que estima els seus però que ja no forma part del món dels avis o dels pares, o només en forma part lateralment i, per això mateix, està destinat a deixar-ne testimoni, a «prendre el relleu de l’Eulògia», la tía que com una figura del món grec arcaic, conserva la memòria del poble. Només que, enlloc d’herois i titans, amazones intrèpides i penèlopes ensopides, el noi que va prendre el relleu de l’Eulògia parla de catalans i murcians, de xinxes de fàbrica, de treballadors del metall. I aquests murcians, xinxes, catalans i obrers, tan diferents dels seus models mitològics per fora, són herois, amazones, penelopes i titans per dins, com en aquells vers de Sebastià Sànchez-Juan, el poeta del Poblenou, que Jòdar evoca a El metall impur:

«Passaren, passaran els júpiters a colles».

Els júpiters són els treballadors de granota que arriben de Badalona fins als Quatre Cantons, per la carretera de França o del Clot, pel carrer Sant Joan de Malta.

Aquest món del suburbi, que Jòdar captura a L’atzar i les ombres és el mateix, que seixanta anys enrere Xavier Benguerel havia retratat en les seves novel·les El teu secret (1934) i Suburbi (1936). El mateix món que Juli Vallmitjana fa aparèixer en algunes pàgines de De la ciutat vella (1907) on hi ha un accident en una foneria, semblant a aquell altre accident que Jòdar descriu a El metall impur. Tan diferent dels suburbis d’Eugeni d’Ors o de Josep M. De Sagarra, lluminosos i ensucrats. Entre l’univers industrial en fallida tècnica d’El metall impur i els meus llibres postindustrials La Moràvia (2011) i El barri de la Plata (2017), també hi ha un lligam. Aquest món, si s’explicava, mai no es feia des d’una perspectiva catalana. Jòdar és un eix: fa bascular com la bomba que va pouant aigua subterrània una tradició amagada, proscrita podríem dir fins i tot.

Per començar, cal destacar-ne l’ambició panoràmica. Un aspecte en el qual no havia reparat fins ara, que he rellegit la trilogia de cap a cap, és que l’acció estricta transcorre en molt poc temps: sis anys de la vida de Gabriel Caballero, entre els 14 i els 20 anys. Però al voltant d’aquest centre, que és com el nucli d’un planeta o com la xocolata d’un coulant, hi fa crosta la història del segle XX. De 1956 al 1962: del Pla d’Estabilització a la presa del poder per part de l’Opus. Per darrere, la història abasta fins als anys vint. Per davant, fins al món d’ara. De l’emigració a la globalització, podríem dir si no fos una mica tautològic. Perquè l’emigració dels murcians, l’Exposició Internacional Barcelona 1929, jo són una forma de globalització. Contra la qual la República —el que alguns veïns del barri de Guifré i Cervantes de Badalona en deien el temps normal— oposa una resistència atropellada, alçant la bandera de la il·lustració i la justícia social. Guifré i Cervantes és —no cal insistir-hi gaire que ja es veu prou— un microcosmos. En el qual conviuen la Sinera d’Espriu i —menys visible— el Sarrià de Foix. El veïnat, amb un formigueig de personalitats complexes, personatges polifacètics, tràgics, i també còmics, heroics, d’una bellesa suggeridora, d’una dignitat inqüestionable, o bé mesquins, interessats, arrauxats i terribles. El futur apareix amb una llum bruta a l’horitzó, especialment a El metall impur —publicada originalment el 2006—, però també a El trànsit de les fades —del 2001— quan els protagonistes fan càbales sobre el món que vindrà, amb l’anticipació d’un paradís de cotxets i neveres, vacances pagades, joguines de Reis, blocs de pisos com piles de capses de mistos. Les conseqüències de la derrota moral que s’explica a L’atzar i les ombres arriben fins a la Transició i, més enllà, fins ara mateix. En aquest sentit no crec que es puguin separar les tres novel·les de la trilogia dels altres llibres de Jòdar, començant per Zapata als encants (1999), L’home que va estimar Natàlia Vidal (2003) i El desertor en el camp de batalla (2013): s’hi respira el mateix aire. Però, a més, al marge que el protagonista-narrador pugui dur un nom o un altre, és la mateixa història i la mateixa veu.

Tinc entès que hi va haver un llibre-mare d’on va sortir el llibre acabat, si més no, el primer volum. Però sobre aquesta idea de la pedrera que es va excavant hi ha la tècnica complementària de la variació, sovint amb elements d’actualitat o descobertes que remeten al moment en el qual Jòdar treballa en el llibre nou per donar-lo acabat. L’atzar i les ombres no té un esquema fix, Jòdar desplega una gran varietat estructural, formal i de punt de vista, sempre a partir del contrapunt. No hi ha un únic narrador, sinó una multiplicitat d’òptiques que s’articulen en una narració dialògica. A El trànsit de les fades, notablement, Jòdar fa servir el mètode de l’enquesta: fa parlar els personatges que van intervenir en un episodi determinat, o que simplement hi van assistir, de vegades no són unes grans reflexions, pot ser una falca, amb una observació de prop, una lectura dels fets, una opinió. Molts cops trobem dues interpretacions oposades, que es contradiuen. Això ens duu a la figura, més o menys visible, de l’investigador o de l’enquestador, que de vegades és Gabriel Caballero mateix, de gran, arqueòleg i reconstructor de la seva pròpia història. Una mena de Kathleen Kenyon (la dona que va investigar la veracitat dels relats de la Bíblia a partir de les restes arqueològiques), barrejat amb Charles Chipiez que va reconstruir els monuments de l’Antiguitat prenent com a referència les ruïnes. Kenyon i Chipiez, barrejats amb Piranesi, Flaubert i Cecil B. DeMille. D’altres vegades és una figura vicària, el senyor Lotari. que troba el manuscrit d’El metall impur als Encants després de la mort del narrador. Un personatge que, com molts altres de Jòdar, té una naturalesa mixta: el nom —Senyor Lotari— fa pensar en el protagonista d’un còmic de l’editorial Bruguera, una estilització de la postguerra (com el falangista Ginesillo Peculín). Però, al mateix temps, Lotari és una figura noble: el darrer rei Carolingi dels catalans. Per acabar-ho d’adobar, Lotario és el nom d’un dels cavallers florentins de El curioso impertinente de Cervantes: el seu amic Anselmo li demana que intenti seduir la seva dona. Quan ja ha comprovat que la dona no es deixa seduir, és quan Lotario la fa seva. Un altre personatge ambivalent.

Això ens duu a parlar de la naturalesa essencialment barroca de L’atzar i les ombres, basada en la multiplicitat de veus i d’opinions. La realitat neix de la suma de subjectivitats, entenent per subjectivitat la percepció, la interpretació, la realitat, el desig, les aspiracions, els rancors, les ficcions i el subconscient. Els somnis hi tenen una importància fonamental. Angustias, la mare de Gabriel, somnia cavalls blancs que anuncien morts, Gabriel somnia que la maquineta de fer punta al llapis se li menja el dit. A El trànsit de les fades la naturalesa barroca de la vida del veïnat de Guifré i Cervantes es manifesta mitjançant dues formes clàssiques. D’una banda, el teatre dins del teatre. La companyia del Teatro Portátil de los Hermanos Largo prepara l’estrena d’un drama de Benavente, La Malquerida, de 1913, mentre al carrer, Boni, Angustias, Lilà, el Chuti, Gertrudis, Rosita protagonitzen als carrers de Badalona, al Rancho Grande i a la finca dels Garrofers una representació que recorda les tragèdies de Federico García Lorca. Els homes de L’atzar i les ombres no saben estimar les dones i totes són malquerides. Per contra, el jove Gabriel aspira a ser un Werther. Salicrú és un actor falsari. Les dones que s’aixequen en contra seva són fúries. El teatre encarna la naturalesa profunda de la humanitat escriu Jòdar a El trànsit de les fades, i la novel·la ho demostra a bastament.

L’altre referència al barroc és el mirall, que és un element fonamental del taller de la modista: és el lloc on els personatges es veuen, o es volen veure, tal com són, sense tenir en compte que el mirall és mediació, projecció, invenció, desig, ficció. Però també hi ha un mirall mut, al començament d’El trànsit de les fades, que no reflecteix cap imatge. I hi ha la màscara, a la qual s’al·ludeix en diferents moments al llarg dels tres llibres com un element que amaga —o  vol amagar— la fragilitat dels personatges. En la mateixa categoria del mirall multiplicador cal incloure l’episodi clau en el qual el noi Gabriel, pensant que veurà la minyona despullada a la dutxa, hi veu la mare. És una manera híbrida, complexa, d’explicar què passa. Perquè si bé l’escena es pot llegir de manera literal —el noi pensa que espia Lilà i hi veu la Angustias— té també un simbolisme clar: darrere totes les dones que trobarà a la vida hi haurà sempre la mare, deformada per la cortina o el vidre glaçat de la imaginació eròtica i la sublimació edípica. Amb el mateix sentit cal entendre l’escena del cinema d’El trànsit de les fades, en la qual, el noi descobreix com pensen i actuen els grans a partir d’una pel·lícula sobre la infidelitat (No seràs un extraño, de 1955, dirigida per Stanley Kramer amb Frank Sinatra, Olivia de Havilland, Robert Mitchum i Gloria Grahame). El món subconscient té una importància clau com a contrapunt de la realitat i encarnació del desig dels protagonistes. Per exemple, en l’escena en la qual Cisco imagina sis dones despullades a la nau del Cul del Mono, les treballadores de la fàbrica: el somni de la pila del greix. A El metall impur Gabriel és un personatge shakespearià que Jòdar descriu anant a treballar a la fàbrica,  actor i espectador enmig del barri adormit. Intèrpret actiu i personatge representat, quan passa pel costat de la muralla de can Cros se li apareixen figures estrafolàries, ombres de morts, antics personatges populars de Badalona que el confronten a les seves pors, que li indiquen el risc de no ser res, d’acabar com ells, fantasma d’un món desaparegut.

Tot i que es tracta d’una novel·la de pensament, hi ha acció, amb un sentit estructural. La mort d’Àngel Cucharicas i el segrest de Leonorina —la filla dels Piqué  una família burgesa del centre de Badalona—, del convent de les Adoratrius aprofitant la confusió del juliol del 1936, són elements claus de L’àngel de la segona mort. L’assassinat del Boni a mans del Chuti tiba l’acció d’El trànsit de les fades, mentre que l’accident de la foneria que va acabar amb la mort de Marià Castells, i més endavant la riuada del Besòs, marquen El metall impur, com un element clau en la iniciació del protagonista i com a desenllaç provisional de la història. Jòdar no especula amb aquests elements i de bon començament sabem que el Boni és mort i que la gent del barri i el policia, Cayetano el Chato, busquen la veritat de la mort d’Àngel Cucharicas. Hi ha trames secundàries com el suïcidi de Gregori Salicrú o l’assassinat del forner Forn pels anarquistes de la colla del Fati, que tenen un sentit dramàtic: L’àngel de la segona mort funciona com una teranyina en la qual els personatges són papallones i aranyes, víctimes i botxins. Altres elements factuals són la declaració del Mut, amb un dibuix, que denuncia la conxorxa per amagar l’homicidi de la Patro i Quimet Forn, o la mort del Chato a la barberia, a L’àngel de la segona mort, la construcció de les Escoles Professionals Cristianes que acaba amb una estafa o l’embaràs de Felisa a El trànsit de les fades, la falsa expectativa d’arribar a saber la història de Jaimito, el nen ofegat al riu.

Dues pinzellades sobre l’espai i el temps. El suburbi, les fàbriques, la via del tren, la platja amb els amagatalls on anar a fotre mà. La tensió entre el centre i la perifèria de Badalona, que ho marca tot. Barcelona, ciutat llunyana, evocada a través de la història de l’assalt al quarter de les Drassanes, on va morir Francisco Ascaso, i en la història del desclassament de Jorgina de Lerma, que abandona la família burgesa per ser actriu. Un temps ritual (Sant Joan, la Setmana Santa) i un temps històric: el passat perdut i mai recuperat de la República, el futur de liberalització i convenis col·lectius. L’atzar i les ombres és un llibre d’història de la classe obrera.

Una novel·la sobre el món industrial, femení, a El trànsit de les fades («Pobres cors de dona, pobres cors de dona…, creguin-s’ho! Xerraires, brutes, desendreçades, això és el que eren! Vinga tafaneries entre elles, cap solidaritat ni cap companyerisme») i masculí a El metall impur («els homes, esclaus a la fàbrica i dèspotes a casa»), sobre el món de les noies («xicotes capaces de sobreviure al setge de mascles joves i ardits, al joc natural de l’assalt i la defensa, tu-em-busques-jo-et-rebutjo»). Amb descripcions molt precises de les manipulacions químiques i metal·lúrgiques i de les preocupacions laborals dels personatges, per exemple en la descripció de la fabricació dels motllos i de la primera colada de Gabriel o l’ambició de Felisa d’arribar a dur quatre telers, com les dones més eficients i entenimentades del Cul del Mono. L’atzar i les ombres és una novel·la amb uns grans secundaris, que apareixen amb una concentració i densitat humana important. Hi trobem personatges molt ben retratats, com el pare i el fill Forns, catalanistes atrapats entre Franco i la FAI, o les colles antigues del suburbi badaloní (la colla de ca la Cecília, amb l’avi Goyo Pacheco presidint, i el Vulcano, el Geperut, Fernando el Cucharicas, Jaime el Guacho, Macián Caballero y el Pela, la penya de l’Àguila, amb el Pepineli, Juanico, Adonio Pepe el Moca, Sami, Remigio, Felip Cantó), els anarquistes del Fati i les dones, Jòdar descriu a El Rancho Grande, al taller de la modista o a la fàbrica del Cul del Mono com a deesses de barriada. La gent del bar de la Mary, els treballadors de la fàbrica tan diferents els uns dels altres pel que fa a la cultura i a la consciència de classe. El Cisco de la Lluïsa, el noi espavilat que s’encarrega de la iniciació sexual de Gabriel al barri Xino el dia que li maten el pare. Hi ha una gran mobilitat en aquests personatges, sobretot a L’àngel de la segona mort: el guàrdia d’assalt covard esdevé un policia filosòfic, l’anarquista Gregori Salicrú, inductor moral de la Revolució (un personatge que també apareix en les novel·les de Xavier Benguerel) reapareix com a home de missa, el militant anarquista Porfirio passa del grup del Fati a la CNS. Hi ha un gran desllorigament moral i podríem dir que la descripció que Jòdar fa de Salicrú es podria aplicar a altres molts personatges:

Els distints moments de la seva vida són com capes superposades d’un jaciment a l’aire lliure, on els objectes apareixen trencats i desordenats, sense que ningú mostri interès a recompondre’ls per establir-ne fases i estructures, explicar-ne la bellesa i utilitat, calibrar-ne usura i continuïtat.

Darrere de la pintura al fresc de la societat de la postguerra, de l’acció que posa en joc desigs i passions, d’una manera lligada estretament amb la fantasmagoria barroca, hi ha la preocupació moral. D’una banda, el tema del desclassament: qui som nosaltres en relació als qui han viscut abans que nosaltres, a la nostra família, al nostre barri i al nostre país. De quina manera el nostre ésser i la nostra llibertat en queden condicionats. I també l’oblit, el perdó, la comprensió, la pietat, el consol, la reconciliació, conceptes que suren en moltes pàgines de la trilogia. «La memòria és la manifestació més alta de la pietat», escriu Jòdar. Més enllà d’aquest tema, que toca a la subjectivitat de l’individu, hi ha una qüestió més general: què és la veritat? Què és la moral? Els personatges actuen per ceguesa o per ignorància? La tragèdia és producte de l’atzar o del destí? En un moment donat, quan les mares del veïnat comencen a fer campanya contra Gregori Salicrú, una de les dones pregunta: i què diran els nens? «Només cal que diguin la nostra veritat», replica una altra mare de la colla. La nostra veritat: cadascú té la seva.

A L’Àngel de la segona mort i El trànsit de les fades, notablement, un gir final desdiu l’argument acceptat pel pacte autor-lector: al cadàver d’Àngel Cucharicas no li faltava un peu, Lilà no va morir al pou de les Orxateres. Res del que s’ha dit i el lector ha acceptat en aquest pacte amb l’autor està lliure de la sospita. Les coses no van ser com es diuen que van ser i que la complexitat és irreductible. A El metall impur és el senyor Lotari qui posa en evidència de la veritat del manuscrit trobat als Encants. En aquest aspecte, L’atzar i les ombres introdueix una reflexió de fons sobre com s’articulen memòria i ficció, i com la ficció arriba a ser més veraç que la realitat filtrada per la memòria. Jòdar porta aquesta paradoxa fins a les darreres conseqüències a través del diàleg entre l’autor i el narrador, que es desenvolupa des de la distància irònica. La figura del xinès de Badalona, Joan Forns i Jordana, Li Chang, descriu de manera tan excèntrica com exactament gràfica la posició de l’escriptor que crea una identitat fantàstica, una identitat alternativa, més real i potent que la identitat real.

L’àngel de la segona mort, El trànsit de les fades, El metall impur són novel·les que fan créixer el lector i que creixen amb els lectors. Esperem que en aquesta nova edició de Comanegra n’arribi a tenir molts i feliços.

Un destí d’escriptor. L’atzar i les obres (I)

Ara, gràcies a l’Editorial Comanegra, L’atzar i les ombres ha deixat de ser una trilogia, composta per L’àngel de la segona mort (1997), El trànsit de les fades (2001) i El metall impur (2005), i assoleix de manera definitiva el caràcter de novel·la única que des del moment primer de la seva concepció li va concedir Julià de Jòdar (Badalona, 1942). Encara que l’autor devia tenir clara la cartografia del pla sencer del projecte —sempre guanya la sensació que Julià de Jòdar és un geòmetra de la novel·la, i que es limita a traslladar de manera impecable sobre el paper el ja ha elaborat minuciosament per la seva ment—,  és probable que no hagués previst l’extensió que aniria adquirint —aquesta edició presenta 887 pàgines massisses—, i, com el navegant aventurer que ha emprès una llarga travessia i li calen ports on recalar per dur endavant el periple amb garantia de seguretat i èxit, va decidir anar publicant una per una el que avui constitueixen les tres parts de la novel·la, una solució pertinent però que va influir de manera notòria en la recepció de l’empresa i en la seva justa comprensió. És cert que en tot moment es va anunciar que cada títol era una peça d’una trilogia, però no ho és menys que el valor del concepte potser esdevenia insuficient per aclarir amb prou rotunditat la mena de vincle que unia les diferents parts: amb el desavantatge de la distància temporal existent entre l’aparició de cada un dels lliuraments, va ser inevitable llegir-los com si fossin novel·les autònomes —una lectura reduccionista, doncs, parcial—, i tot plegat es va convertir en un escull que impedia apreciar al cent per cent l’abast i les intencions d’una novel·la que cal recórrer amb golafreria de manera completa i absoluta —com passa amb A la recerca del temps perdut o El quartet d’Alexandria, com passa amb Una dansa per a la música del temps, d’Anthony Powell, o Antagonía, de Luis Goytisolo—, des del principi fins el final, per anar escatint i disfrutant amb profunditat les connexions i els elements comuns —i la infinitud de variacions plantejades— que es desenrotllen i es cohesionen —o col·lideixen— al llarg de l’obra. En el seu moment, la publicació per separat de cada títol va causar en els lectors, sens dubte, la impressió de presenciar en directe l’impacte l’un rere l’altre, però lentament, de tres meteorits colossals sobre el cos de la literatura contemporània; ara es podrà contemplar, per fi, els efectes demolidors de la magna explosió que causarà la publicació en un sol volum de L’atzar i les ombres, l’obra d’un autor que assimila, sense ambages, la pràctica de l’escriptura dels seus referents literaris: Julià de Jòdar fa seva la mirada compassiva de Dickens sobre els perdedors i els desheretats de la sort, reinterpreta l’heroica lluita contra el costat fosc de la condició humana que es troba en Conrad, amb un somriure entremaliat assenyala l’absurd de les cuites per a res en els esforços realitzats dia rere dia per sobreviure contra l’adversitat —s’homenatja a Kafka en la figura d’un inspector de Treball anomenat Francisco Casca—, entén l’art de la novel·la com una rapsòdia del pensament a la manera de Mann o Broch, el tint esperpèntic de Valle-Inclán o Espriu no li és aliè, i té ben presents les lliçons de Faulkner, Onetti i Vargas Llosa, tant a l’hora d’insuflar alè vital a la ficció com quan gosa convertir la novel·la en un cúmul de casualitats meravelloses i esdeveniments estranys, on res és increïble ni res és impossible, en un relat de diferents relats que es disgreguen en direccions múltiples i complementàries.

En un principi, resumir què es narra a L’atzar i les ombres no comportaria cap mena de dificultat: el lector hi segueix l’aprenentatge moral i vital de Gabriel Caballero, fill d’immigrants nascut en un barri obrer de les rodalies de Barcelona, un barri que no es correspon amb cap de concret, creat per l’autor i anomenat Guifré i Cervantes, un barri que exemplifica com els vestigis socials del passat agrícola han anat perdent valor davant de la industrialització massiva del paisatge i el continu eixamplament dels suburbis de les grans ciutats, com els habitants del país han hagut d’acceptar a desgrat l’arribada i la progressiva presència de la gent emigrant del sud, com el vent de la història mínima de la postguerra, i les seves discòrdies, imbrica uns personatges amb l’entorn: a la primera part, «L’àngel de la segona mort», localitzada en el temps vint anys després del començament de la Guerra Civil, és encara un adolescent que comença a prendre consciència de com la família, la respiració social de l’entorn, la repressió, la desmemòria i la misèria de la postguerra, li van forjant el caràcter; a «El trànsit de les fades», la segona part, durant la Setmana Santa de l’any 1957, mentre participa en l’assaig d’una obra de teatre, és ja un noi que experimenta les delícies i els suplicis inherents a qualsevol educació sentimental i sexual; per últim, a «El metall impur, o a la recerca de l’heroi proletari català», s’inicia en les peripècies de la vida adulta, deixa enrere el barri, s’encamina cap a la ciutat i entra al món laboral, a la foneria La Farga, al Besós. Gabriel Caballero és també el noi que, molts anys després, es convertirà en un escriptor que rendibilitza i modifica la seva experiencia i la seva memòria —en fa una recapitulació— per escriure una novel·la en tercera persona sobre un barri suburbial de la Barcelona de la postguerra: més enllà de costumisme vist com una sàtira social o una controvèrsia civil, L’atzar i les ombres és, per damunt de tot, una novel·la sobre la formació d’un escriptor, sobre els  mecanismes de la creació literària, sobre el moment en què un individu descobreix que amb la paraula escrita no només crea una cosa autònoma, sinó que gràcies a l’escriptura aconsegueix alhora comprendre el món a través de si mateix i conèixer-se a si mateix a través del món.

Un lector desorientat podria creure que està davant d’una novel·la de triple suspens perquè en les tres parts hi juga un paper essencial descobrir els culpables de la mort d’Ángel Cucharicas —l’amic de Gabriel Caballero—, què s’amaga rere el suïcidi aparent de la Pura Niño, la Lilà —apassionadament desitjada arreu del barri—, qui es responsabilitza de l’accident mortal —si és que es tracta d’un accident—, de Marià Castells, un treballador de La Farga, però ben aviat s’adonarà que Julià de Jòdar, gairebé sempre, es reserva la facultat de no aclarir tots els misteris perquè així no ho deixen de ser mai, que el crim, el suïcidi i l’accident són uns hàbils recursos d’afiliació fulletonesca que serveixen a l’autor per trenar, amb una mirada gairebé antropològica —a vegades d’una grotesca comicitat—, tot el gavadal d’històries i de vides que s’encadenen i configuren els matisos socials i el caràcter del barri, el dibuix d’una variada i complexa galeria de personatges finament individualitzats, fins i tot els secundaris, extravagants, patètics, pertorbadors, incòmodes, dolorosos, dramàtics i commovedors, carregats tots de corporeïtat física i de vida plena en cada gest realitzat i en cada paraula dita. I és tan elevat el desig del narrador de deixar constància de tot el que s’esdevé i ha esdevingut —l’ambient generalitzat de sordidesa, la pressió social i la penúria econòmica, la fam i la prostitució, la quotidianitat feixista acceptada per tothom, ja que el pacte del benestar obliga a la desmemòria i a prescindir del passat, les modificacions que l’ambient triomfal dels vencedors va imposant en la fisonomia del barri al mateix temps que es fan familiars els nous costums industrials—, fins i tot del que esdevindrà en un futur pròxim, que el lector té sovint la certesa de trobar-se davant d’una riquesa explosiva: les anècdotes que alimenten el barri de Guifré i Cervantes o de La Farga es presenten amb una ebullició tan elevada de vida imaginativa que semblen totes reclamar una atenció màxima, com si ni una sola es conformés a ser només una comparsa de les línies argumentals preponderants. Però L’atzar i les ombres no seria el que és —un relat que va molt més enllà del registre convencional de la formació d’un individu— si no fos perquè Julià de Jòdar mostra la viabilitat d’un realisme d’alta complexitat, situa el tema de la postguerra i la realitat històrica en unes arrels inequívocament literàries, i construeix un tot polièdric que permet el teixit d’una troca radicalment exigent amb el que pot donar de si el gènere novel·lístic, com si estigués d’acord amb Zola i també pensés que una obra no és res més que una batalla contra les convencions. A L’atzar i les ombres el lector veu com les circumstàncies personals —els veïns del barri, les dones, la fàbrica, la seva vocació literària— modelen l’avanç de Gabriel Caballero en el temps cronològic, veu com es reconstrueix, amb una voluntat a frec de l’èpica o del mite, la vida quotidiana i la supervivència de l’intel·lecte col·lectiu en un barri obrer, però també veu com l’art de novel·lar es converteix en una teoria del coneixement, de quina manera les dades biogràfiques del Gabriel Caballero real són manipulades, deformades, tergiversades i exagerades pel Gabriel Caballero escriptor, i, en transformar-les en literatura, no fa altra cosa que atorgar més força a la veracitat del relat: «¿Per què escriure com si fos un art? ¿Per dir les coses una altra vegada? ¿Per què no ocupar-se del principi físic de la relativitat, de la paradoxa lògico-matemàtica de Couturat, de…?», es preguntava Robert Musil als seus Diaris. «Perquè hi ha coses que no es poden abastar científicament, que no es deixen tampoc atrapar a través de la seducció hermafrodita de l’assaig, i perquè és un destí estimar aquestes coses, un destí d’escriptor», es contestava, una resposta que segurament deuen compartir Gabriel Caballero i Julià de Jòdar.

 L’atzar i les ombres exigeix al lector una sèrie de requisits —una dosi elevada de retentiva i memòria, una obligada constància lectora, la gosadia de lliurar-se sense por al desconcert de penetrar en un territori inaugural regit segons unes lleis i unes normes autònomes i desconegudes— que aboliran la paciència dels que només es voldrien entretenir com si consumissin qualsevol premi literari de moda: Julià de Jòdar trenca a cada moment el ritme del relat, no hi ha escena on no busqui evidenciar la falsedat de la ficció, utilitza fins el paroxisme el recurs d’interrompre eternament el suspens elaborat fins aleshores, incorpora passatges que reescriuen paròdicament la tradició literària, declara ara sí i ara no la guerra a la línia contínua narrativa en favor de la fragmentació, amb digressions loquaces, simulació d’afegits i interpolacions de relats en la història principal a la manera de contrapunt o celebració de l’escriptura com a goig, el simbòlic i el real es tutegen sense amagar que actuen contra natura, se sap un ésser sobirà que retoca, dramatitza i transforma com vol la matèria narrativa, escampa tones de dinamita cerebral en els racons més insospitats de la novel·la, juga amb els punts de vista del relat, introdueix desdoblaments de la veu narradora —una veu ambigua, desconcertant i gens fiable, com un gest de cortesia cap a l’agudesa del lector, obligat al plaer únic de la reconstrucció d’uns textos similars a peces antagòniques—, i li plau freqüentar el territori de la incertesa o de la contradicció: Julià de Jòdar sap que Milan Kundera no s’equivocava gens quan deia que el novel·lista no havia de passar comptes amb ningú excepte amb Cervantes. I com que a L’atzar i les ombres res no és com sembla que és, la recerca de la identitat psicològica, del compromís polític i social, de les passions fosques de la memòria històrica, de la veritat literària, esdevé una feina tan feroç com caçar al vol una realitat absent a través d’un estol de paraules.

Hi ha novel·les flàccides que es llegeixen fàcilment i que troben un públic predisposat a apreciar el seu valor, i n’hi ha d’altres aspres i dures que, per ser compreses, han de crear amb lentitud els seus propis lectors perquè es presenten com un món tancat, ple de mecanismes defensius i envoltat de muralles, en el qual no s’hi pot penetrar fins després d’uns quants setges. L’atzar i les ombres té el privilegi de pertànyer al segon grup, altivament, però un cop a dins, quan el lector recorri l’interior de la fortalesa inquietant i magnètica que ha creat Julià de Jòdar, esquivant les trampes dissuasòries que li para l’autor, se sentirà orgullós de l’intrèpid viatge realitzat, i esdevindrà un entusiasta i feliç propietari d’un castell inaudit dins la literatura contemporània.

El límit de la influència

Un lloc en el temps: l’intent proustià de Quim Español

L’any passat vaig tenir la sort de ser lector per a un premi força important de novel·la. De mica en mica hi trobaves certs patrons, errors comuns, camins enfangats i estructures tremoloses que es repetien. Passava, sobretot, amb les novel·les en què Rodoreda hi era tan present que eclipsava l’autor o autora. Imitar, per a algú ambiciós, no ha de ser homenatjar, sinó batre’s, mesurar forces. L’error, però, no és posar-se el sostre abans de començar —que també—, sinó aigualir la nostra veu en la d’un referent per aquesta barreja d’impressió, respecte, admiració i por. Generalment hi presentaven un personatge femení dolç com la mantega, ingenu, que era el gran atractiu de la novel·la. I, de sobte, el personatge en qüestió creixia, s’empoderava, i a mesura que la protagonista perdia ingenuïtat la novel·la perdia interès. Passa, però, que odie aquesta mena de comparacions perquè dir que rodoreges generalment s’empra per atacar les escriptores que debuten, perquè se sol ser molt valent per afirmar que si una dona inclou flors ja rodoreja —com si García Márquez, Baudelaire o Thomas Hardy no hagueren viscut obsessionats per les flors—, però poc per dir, parlant de gent a qui la influència se l’ha cruspit el que li era propi, que La veu del seu amo (Malesherbes, 2022) de Max Besora és un Kurt Vonnegut dolent.

L’últim llibre de Quim Español, Un lloc en el temps (Edicions de 1984, 2022), m’ha provocat sentiments contradictoris. Alguns dels quals entenc i d’altres que em semblen difícilment justificables. Proustià com soc, de seguida me’l van recomanar i vaig cruspir-me les primeres noranta pàgines amb cert delit. Ja des de l’inici hi veus tots els ingredients per fer una obra basada en la memòria, en el record esborradís i en una infantesa que és una mixtura del que no vas ser i del que no seràs.

La novel·la es concentra als voltants de Banyoles, i fa una mirada retrospectiva a aquell nen de 10 anys que el protagonista va ser, en un context de postguerra amb els bàndols ben marcats, i unes ferides que estaven massa obertes per fingir una convivència entre vencedors i vençuts. L’estany, però, no fa de magdalena —això ho farà un poema misteriós—, sinó que fa de mare; d’aquell lloc que t’abraça, que et tranquil·litza, que segurament idealitzes i que serveix per exemplificar la traïdoria dels records que creiem nítids.

A la primera part del llibre l’autor esquiva dos dels tòpics que més por em fan quan veig una novel·la ambientada en un poble. D’una banda, el del personatge —ancià, gairebé sempre— que traspua saviesa —perquè al camp s’ha de ser sempre savi—, parla de manera aforística, i té totes les respostes que el protagonista ha necessitat buscar lluny de casa. D’una altra banda, per l’època en què ambienta l’obra, la de la recreació en la derrota republicana, la d’aprofitar-se del dolor per fer populisme i sentimentalisme, que no deixa de ser la justificació a la idea de mereixíem guanyar perquè nosaltres érem els bons. Español, en canvi, presenta de fons dues famílies molt ben plantejades —els Folch, republicans; i els Sanaüja, feixistes—: adinerades, enfrontades però prestigiades, a les quals sí que els hi va la vida perquè ho tenen tot a perdre. A banda d’ells, personatges populars que van voler tancar els ulls, sense veure, escoltar ni parlar, i que en el silenci van trobar la manera més còmoda de tornar a una falsa realitat que els compensava més que no pas el neguit de no saber què podia passar.

L’autor esmerça molts esforços a fer una novel·la proustiana de cap a peus. El joc sensorial és ben present des de les primeres línies, amb unes olors que perduren i que ens fan establir connexions que pensàvem oblidades. La memòria, erràtica, ens controla com titelles, i ens fa dubtar dels nostres sentiments, com aquella parella que creies estimar amb bogeria i que, anys més tard, amb l’aparició d’un nou amor, veus que potser no era per a tant. I dubtes de si et tornarà a passar.

Les Cartas escogidas (Acantilado, 2022) de Proust, traduïdes recentment al castellà, ens donen moltes pistes de les claus de l’èxit. Español en conrea algunes, però quan perd aquest camí, perd el control del vaixell. M’ha agradat —molt, a més— el tractament de la bellesa mundana1 que fa Español, sobretot amb el camp com a protagonista, però també amb un escorxador, un cavall degollat, o una pallissa. Fins i tot en situacions horribles Español aguanta ferm el ritme del text i en cap cas rebaixa ni un àpex la qualitat general. Aquesta bellesa en la lletjor tan de Baudelaire defuig plenament d’aquells llibres en què el camp és sinònim de senzillesa. Unes mans plenes de durícies no poden donar consells sedosos.

Un altre aspecte present a Un lloc en el temps és la capsulització d’allò anecdòtic, i a partir d’aquí els camins que la nostra ment aconsegueix recórrer. És el mateix tret que Proust valora d’El domini de les tenebres de Tolstoi o de les Les afinitats electives de Goethe.2 Al llibre hi ha guerra, postguerra, amor, exili, cors trencats, desil·lusió, mons que avancen i societats que s’estanquen, però tot ha de partir d’un fet irrisori que esdevé superficial però que serà el nostre fruit; és aquella imatge de l’arbre vell de Baudelaire, en l’escorça del qual trobem el plaer.3

De Proust, però, només n’hi ha un. I malgrat que l’intent de Quim Español té molt de mèrit, i s’aguanta a la primera part de les tres que conformen el llibre, més enllà de la pàgina cent, com si fos un tall sec fet amb ganivet, el llibre m’ha caigut de les mans. Se sosté a l’inici perquè l’autor té talent, perquè sap que profunditat no vol dir triar l’última paraula del diccionari de sinònims, però fracassa quan vol ser ell mateix perquè a la segona part del llibre sembla haver-se quedat sense idees pròpies —deixa d’emmirallar-se en Proust amb una narració des del present— i agafa una drecera fàcil.

Les respostes que no sap trobar a l’inici les troba, de cop i volta, amb un viatge a Banyoles en l’actualitat, on reconeix gent d’aquella època. A més —i aquest és per a mi l’error més greu— la informació nova no divergeix gaire del que ja se’ns havia insinuat anteriorment. Els nous testimonis no fan virar la història, sinó que la reafirmen,  i ens priven de jugar amb la incertesa de què és real i què no; tot plegat, impedeix que treballem en la conquesta de l’oblit. Picant portes com un testimoni de Jehovà, tothom li resol els dubtes o coneix algú a dos carrers que ho pot fer; apressat, precipitat, i amb certa ràbia perquè saps que ho pot fer millor.

La unitat de l’obra proustiana té un gran fons oníric basat, en gran part, en la decepció. Español canvia decepció per respostes satisfactòries, i fa que ens trobem amb una escletxa difícil d’empastar. Proust té una aversió doble: pel futur —no respecta el món dels somnis— i pel present —no li provoca satisfacció—, i les respostes que troba no deixen de produir-se després d’un xoc, breu, momentani, que aviat oblida per una nova obsessió. Aquests xocs podien ser de dos tipus: reminiscències (interiors) o descobriments (mitjançant objectes), però cap d’ells comporta el camí fàcil de l’ajuda de terceres persones, perquè sap que el centre de la memòria és el jo.

Com si volgués redreçar el llibre, l’autor al final tornarà al passat per resoldre l’origen d’aquell misteriós poema, però ja és massa tard, perquè la segona part fa tant d’àncora que reprendre la navegació és complicat. És com si hagués cuinat un titot a foc lent durant cinc hores i, veient que els convidats ja arribaven, hagués doblat la temperatura del forn pensant que així les coses es cuinen el doble de ràpid. I el titot cremat, i els comensals amb gana.

 

  1. Aquest tret es pot reconèixer perfectament a la carta que Proust envia el 22 de maig de 1888 a Daniel Halévy.
  2. La predilecció per aquestes dues obres la podeu  trobar a la carta dedicada a León Daudet poc després del 25 de febrer de 1899.
  3. Baudelaire, Les flors del mal, «CXXVI. El viatge», iv, v. 70.