Política de privacitat

La present política de privacitat constitueix el marc jurídic que regula l’ús del Lloc Web www.lalectora.cat. La present política de privacitat en concret regula l’ús i tractament que La Lectora dóna a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del Lloc Web, ja que en accedir a la pàgina web www.lalectora.cat passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (en endavant, l’«Usuari»).

El present lloc web és titularitat de l’Associació La Lectora 2018, amb el N.I.F.: G67281782. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Al Lloc Web trobareu a la vostra disposició la present política de privacitat en català perquè la pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis al Lloc Web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o la nova normativa europea ens obligui a fer futures modificacions. Per això, La Lectora es reserva el dret a modificar la present política de privacitat i recomana llegir detingudament la política de privacitat sempre que s’accedeixi al Lloc Web.

 

Confidencialitat

La Lectora es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

 

Seguretat de les dades

La Lectora garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’Usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d’abril), que ha ampliat l’abast de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en fitxer degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, el responsable del qual és Associació La Lectora 2018, i la finalitat del qual és la gestió dels usuaris i subscriptors, així com la venda en línia de productes i la resolució de consultes.

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del subscriptor. Tractem les dades personals dels inscrits al butlletí amb la finalitat exclusiva d’enviar-los el nostre butlletí. Tractem les dades personals dels usuaris registrats amb l’única finalitat de gestionar la seva vinculació amb la revista digital de crítica literària La Lectora, el cobrament de les quotes de l’Associació La Lectora 2018 (si s’escau), l’organització d’activitats i campanyes i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Les dades personals no se cediran a tercers (a excepció d’obligació legal) i es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

L’Usuari pot accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

L’Usuari podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@lalectora.cat.

 

Informació sobre «cookies»

La Lectora utilitza galetes («cookies») en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació.

Una galeta és un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. Les «cookies» s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

Tipus de «cookies»

«Cookies» de Registre: Per a identificar l’usuari que ha iniciat sessió.

«Cookies» de Publicitat: Per a poder oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l’usuari, ja sigui directament o a través de tercers, anomentats Adservers.

«Cookies» Analítiques: Per obtenir informació relacionada amb el mesurament de l’audiència.

«Cookies» sobre Geolocalització: Donen informació sobre la ubicació geogràfica de l’Usuari.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de «cookies», amb la possibilitat, si ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per a accedir a La Lectora no és preceptiva la instal·lació de «cookies».

Segons el tipus de navegador que utilitzi l’Usuari, aquest pot desabilitar l’ús de les «cookies» a :

Chrome: Configuració > Configuració avançada > Privadesa i seguretat> Configuració del contingut

Firefox:  Opcions > Privadesa i seguetat

Edge: Configuració > Configuració avançada > Privadesa i serveis

Safari: Preferencies > Privadesa

 

LSSICE

Així mateix, informem que no fem servir aquestes dades per enviar comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressament i prèviament per l’interessat, segons el que estipula la LSSICE.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula de la present política de privacitat juntament amb la política de cookies fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplica la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts. El simple fet d’utilitzar els serveis d’aquest Lloc Web suposa l’acceptació expressa de la dita acceptació de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, i amb l’excepció d’allò que s’expressa en el paràgraf següent, les parts que hi intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d’altres textos que pogués haver-hi al Lloc Web, es resoldran definitivament mitjançant sotmetiment als jutjats i tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

El paràgraf anterior no s’aplica en el cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries); en aquest cas, (i per a un conflicte relacionat i emparat per la Llei) s’aplicaria preferentment el lloc designat en la dita legislació.